دستورالعمل‌هائی برای خلاقیت

برای خلاق بودن حتماً نباید ایده‌هایتان بزرگ باشد، بلکه تنها باید کمی دنیا را تغییر دهد.

اگر ایده‌هایتان منحصر به‌فرد باشد، نمی‌توانید کارهای حیرت‌آوری انجام دهید در نتیجه دنیا را تغییر می‌دهید.

شما مسئول تجربیات خویش هستید.

همه افراد قله اورست شخصی خودشان را دارند و همه به روی زمین هستند تا از قله خود بالا بروند.

هر چه فرد باهوش‌تر و مستعدتر باشد، کمتر نیاز به پشتوانه دارد.

اگر درد را بپذیرید، به شما صدمه‌ای نمی‌زند.

هرگز خود درونتان را با افراد دیگر مقایسه نکنید.

دنیا در حال تغییر و پیشرفت است و برای هدایت و عبور از واقعیت جدید باید خلاق بود.

نگاه شما به دنیا باید خلاق‌تر و مبتکرانه باشد و ایجاد ارتباطات دوسویه و خلاق بین شما و دیگران موجب بروز خلاقیت‌های تازه می‌گردد.

شایستگی و لیاقت می‌تواند خریداری شود اما شور، هیجان و عشق نمی‌تواند خریداری گردد. تنها افرادی‌که می‌توانند دنیا را تغییر دهند، آن‌هائی هستند که می‌خواهند.

با صدای خودت آواز بخوان.

اگر کسی اهمیتی نمی‌دهد، خلاقیت را برای خودت به‌کار گیر.

در مورد یافتن فکر بکر نگران نباش، خودش به‌تدریج شکل می‌گیرد.

قدرت هرگز داده نمی‌شود بلکه گرفته می‌شود.

لحظه‌ای که آماده انجام کاری می‌شوید لحظه‌ای است که رؤیای خود را به مرحله واقعیت می‌رسانید شما از کسی نخواستید که به شما قدرت و اراده ببخشد تا به اهدافتان دست یابید بلکه خود قدم گذاشته‌اید و به دیگران ثابت کرده‌اید که قبلاً این توانائی را داشته‌اید و زمانی‌که آماده انجام می‌شوید در واقع آن‌را به‌دست می‌آورید.

هر چه ایده‌های شما جدیدتر و بکرتر باشد، دیگران کمتر قادر خواهند بود، نصایح سودمندی به شما ارائه دهند. برخی دوستان شاید شما را دوست بدارند اما نمی‌خواهند که شما تغییر کنید.

برای هر چیز ارزنده‌ای نیرو، انرژی و وقت بگذار.

هیچ‌کس چیزی را یک‌دفعه کشف نمی‌کند، بلکه همه چیز به‌تدریج و با زحمت به‌دست می‌آید.

اگر خلاق باشید و مستقل فکر کنید، شرکت شما و افراد مافوق شما پیش از پیش به شما نیاز خواهند داشت.

سخت‌ترین بخش خلاق بودن این است که به آن عادت کنید.