فکرهای خّلاق‌

امسال، سال نوآوری و شکوفایی است، بیایید ما هم فکرهای نو و خّلاق داشته باشیم تا برای زندگی خود و فرزندانمان و برای جامعه فردی مفید باشیم. در ضمن زمینه را برای فرزندانمان آماده کنیم؛ زیرا آنان آینده‌سازان این کشور هستند؛ اما نوآوری وقتی مفید است که نتایج مفید و مؤثّری داشته باشد و سبب برداشت‌های اشتباه نشود؛ به طور مثال نوآوری مفید است که:‌

‌۱) در راستای دین مقدس اسلام و برعلیه خرافه‌پرستی باشد.‌

‌۲) باعث پایداری انقلاب اسلامی شود.‌

‌۳) در روش‌ها و فعالیت‌ها از تجربه استفاده کند تا آسان‌تر به هدف برسد.‌

‌۴) نوآوری‌های قبلی را تکمیل کند.‌

برای داشتن فکری خّلاق و نو لازم است:‌

از نظر روانی و اجتماعی در فضایی آرام و به دور از هر درگیری قرار بگیرید.‌
اراده‌ای محکم و قوی داشته باشید تا بتوانید با استفاده از تجربه‌های قبلی فکری نو خلق کنید.‌
در بین اعضای خانواده هماهنگی و همدلی به وجود آورید.‌
نقص‌ها و کمبودها را بشناسید تا بتوانید برای رفع آنها تلاش کنید.‌
برای به کار گرفتن فکرهای جدید خود بلند پرواز نباشید.‌
بین نوآوری و امکانات خود یک تناسب به وجود آورید.‌
برای عملی کردن فکرها و نظرهای جدید خود همّت داشته باشید.‌