آيا به اندازه كافي مطالعه مي كنيد؟

براساس آمار 42 درصد افرادي كه از دانشگاه فارغ التحصيل مي شوند هرگز كتاب ديگري را مطالعه نمي كنند اين آمار واقعاً هشدار دهنده است. آيا ما همه چيز را فقط در جواني مي آموزيم؟ در حقيقت ما از گوش دادن و نگريستن به آنچه در اطراف ما مي گذر و از الگوهاي رفتاري انسانهاي موفق و همينطور كتاب خواندن چيزهاي جديد مي آموزيم.

چرا يك كتاب بخوانيم؟ به گفته خانم «مري و رتلي مونتاگو»

«هيچ تفريحي از كتاب خواندن ارزانتر نيست، و هيچ لذتي از آن ماندگارتر نيست.»

ما زمان محدودي در كل عمر خود در اختيار داريم. اگر بخواهيم همه چيز را خود تجربه كنيم احياج به زماني بسيار بيش از عمر خود داريم تا از همه اين تجربيات چيزهاي جديد بياموزيم. به عبارت ديگر مطالعه يك راه ميانبر به سوي موفقيت است.

منظور از اين صحبت هاي اين است كه كتاب ها را افرادي مي نويسند كه مي خواهند مهارت ها و تجارب خود را در اختيار ديگران قرار دهند. مسيري را كه شما اكنون مي خواهيد طي كنيد افراد زيادي قبلاً طي كرده اند و معمولاً موفق ترين آنها تجربيات خود را نوشته و در اختيار ديگران قرار مي دهند. آنها با موانع و مشكلاتي مواجه شده اند كه براي مقابله با آنها احتياج به منابعي داشته اند و آن را بدست آورده اند و اكنون اين منابع (روش مقابله با موانع) را در اختيار شما قرار مي دهند. پس چرا نبايد از آنها استفاده كنيم؟

آنها راهي را كه شما اكنون مي خواهيد برويد رفته اند و اكنون مانند يك مربي مي توانند به پرورش و پيشرفت شما سرعت ببخشند.

اكنون شروع به خواندن كنيد. اگر مي خواهيد بيشتر مطالعه كنيد بايد بيشتر هم در محيط هاي مطالعاتي و كتابفروشي ها پرسه بزنيد يكي از بهترين منابع براي پيدا كردن كتاب اينترنت است؟ هر گاه تصميم گرفتيد كه يك كتاب انتخاب كنيد توصيه مي كنم يك كتاب كوچك انتخاب كنيد. به خصوص اگر سالهاست كه به سراغ كتاب خواندن نرفته ايد. البته احتمالاً خواندن رمان هاي روز، بيش از همه جلب توجه كند. (من مخالف خواندن اين گونه كتاب ها نيستم.)

ولي موضوع بحث ما در اينجا كتاب هايي است كه بتواند به پيشرفت حرفه اي شما كمك كند. و بتوانيد از آنها چيزهاي جديدي بياموزيد.