در چه فعاليتي موفقترم؟

اگر مي خواهيد يك فعاليت جديد را شروع كنيد ولي نمي دانيد چه كاري را انجام دهيد و براي انتخاب هدف خود بين چند گزينه سر در گم هستيد هدفي را انتخاب كنيد كه در آن زمينه تجربه داريد چون اين تجربه ها چراغي مي شود در برابر ديدگان شما. ابتدا هدف خود را به اهداف كوچكتر تقسيم كنيد تا مرحله به مرحله موفقيت را احساس كنيد. حتماً اين اهداف را به ترتيبي كه بايد به آنها دست يابيد در جايي يادداشت كنيد و هر روز به آنها مراجعه كنيد و سعي كنيد تخمين بزنيد كه چند درصد از هدف هاي كوچك (تقسيم شده ) برآورده شده است. با توجه به تجربه قبلي مشكلات كار را بسنجيد و براي آنها راه حل پيدا كنيد و اشتباهاتي را كه در گذشته از شما سر زده يادداشت كنيد و سعي كنيد از آنها اجتناب كنيد نقاط قوت كار خود را هم يادداشت كنيد و به دنبال بهبود آنها باشيد به ياد داشته باشيد هميشه مي توانيد هر كاري را كه به خوبي انجام داده ايد باز هم بهتر انجام دهيد. به عبارت ديگر بهبود يك فرايند پايان ناپذير است.

 

از سختي ها نهراسيد

انسانهاي بزرگ و موفق هميشه از شرايط به نفع خود استفاده مي كنند. حتي اگر يكي از اين شرايط شكست يا مشكلات بسيار باشد. زيرا آنها از شكست تجربيات جديد مي آموزند و قوي تر و راسخ تر به سمت موفقيت حركت مي كنند. و مشكلات را به نقطه قوتي براي خود تبديل مي كنند زيرا هر جه مشكلات كاري بيشتر باشد رقبا هم كمترند و آنها فرصت بهتر بودن را در اختيار دارند. و در نقطه مقابل انسانهايي كه در جا مي زنند وجود دارند آنها كساني هستند كه هميشه شرايط را مقصر مي دانند. و يا عمل نمي كنند يا اگر كاري مي كنند با اولين شكست يا سختي كنار مي كشند. پس از شرايط نترسيد زيرا آنچه مهم است اراده و قدرت شماست شمايي كه به اراده و قدرت الهي متصل هستيد پس شما قدرتمنديد فقط بايد اين قدرت را طلب كنيد.

 

پشتكار و آينده نگري

موفقيت با خطر كردن و ارادة قوي امكان پذير است نه با راحت طلبي. البته خطر كردن به معني بدون فكر عمل كردن نيست بلكه در عين حال كه ريسك مي كنيد بايد پيش بيني هاي لازم را انجام دهيد و براي شكست احتمالي جايي را در محاسبات خود باز كنيد براي جلوگيري از شكست يا مقابله با مشكلات احتمالي برنامه ريزي كنيد اين در زمان بروز مشكل به شما قدرت و آرامش خاطر مي دهد. بنابراين با اين باور كه خدا شما را ياري مي كند و اطمينان به موفقيت خود را دلگرم به كار نگه داريد. و بزرگترين مشكلات را با قدرت از مقابل خود برداريد.

 

علاقه به هدف

براي موفقيت بايد عاشق كار و هدف خود باشيد البته بدون علاقه به هدف هم مي توان موفق شد ولي اين موفقيت عميق و پرشكوه نخواهد بود. اگر به كار خود علاقه مند نيستيد و نمي توانيد شرايط را عوض كنيد سعي كنيد خود را عوض كنيد و در خود علاقه ايجاد كنيد. به جنبه هاي مثبت كار خود فكر كنيد و سعي كنيد آنها را در كار خود پر رنگ تر كنيد سعي كنيد نقاط مثبت جديدي در كار خود كشف و حتي ايجاد كنيد. براي اين كار لازم نيست كار خارق العاده اي انجام دهيد، حتي تميز و مرتب كردن ميز كار هم به شما كمك مي كند. روابط عمومي خود را قوي كنيد. شايد تا به حال به افراد موفق زيادي در محل كار خود برخورد كرده ايد و آنها را خوش شانس بدانيد ولي در بيشتر آنها يك نقطه مشترك مي بينيد و آن روابط عمومي قوي است. و اين همان چيزي است كه براي شما شانس مي آورد. اگر شما در اين زمينه ضعف داشته باشيد از بسياري از فرصت هايي كه ممكن است براي شما پيش آيد حتي خبر دار هم نمي شويد. اگر روابط عمومي شما ضعيف است آن را به نقطه قوت خود تبديل كنيد. سعي كنيد گوش كردن را ياد بگيريد يعني هنگام صحبت با ديگران طوري رفتار كنيد كه آنها بدانند به آنها توجه داريد. گاهي اوقات يك احوال پرسي يا يك لبخند ساده بسياري از مشكلات را حل مي كند. اين را بدانيد كه احترامي كه افراد به شما مي گذارند بازتابي از رفتار شما با آنها است به عبارت ديگر زماني كه به ديگران احترام بگذاريد به شما احترام گذاشته مي شود. در پايان بايد خدمت شما عرض كنم كه اين علاقه است كه باعث مي شود در كار خود پشتكار و خلاقيت داشته باشيد.