عمل خلاقيت

هر كسي به تكه اي كاغذ نانوشته، چند رنگ، يك قلم مو و چند ظرف براي مخلوط كردن رنگها نياز خواهد داشت. مطمئن باشيد همه كس جايي كه رنگ باشد را به خاطر مي سپرد. نفس عميق بكشيد و چشمهاتان را ببنديد. هم اكنون رنگها را براي ساختن يك آسمان بي عيب مخلوط كنيد. مي دانيد آنچه در مغزتان مي بينيد در قلبتان ماندگار است. به بدهكاري ها يا رختهاي ناشور منزل فكر نكنيد. اجازه دهيد خود خويشتن تان آزادانه خلق كند. (مي توانيد دوباره اين كارها را با چشمان باز تكرار كنيد.)
ممكن است براي نقاشي به بيرون ازمنزل يا شهر برويد. قطعه بزرگي از كاغذ را برداريد. كاغذ نقاشي يا تخته هاي ديوار كوب بسيار مناسبند. در آغاز چند نقاشي و منظره روي صفحه بكشيد. تنها توصيه اينكه قدم بزنيد و از مناظر اطراف كمك بجوييد.
موسيقي اي كه لذت مي بريد را بگذاريد. ترجيحاً موزيك بدون خواننده باشد. در حالي كه گوش مي دهيد، موزيك احساس شما را در نقاشي شكل مي دهد. هيجانات آهنگ و وزني كه در هنرتان منعكس مي شود را كشف و مقايسه كنيد.
يك دسته از اشكال با سايز متفاوت را جدا كنيد. از رنگهاي متفاوت زيادي بر روي كاغذ استفاده كنيد. تعدادي از اشكال بايد شبيه باشند ولي از نظر اندازه تفاوت كنند. مثلاً 3 دايره با اندازه متفاوت داريد. در صورتي كه 2 تكه كاغذ به ضميمه همديگر داريد پس يك سري از اشكال را براي خود و سري ديگر را براي فرزندتان قرار دهيد. هر كس به سليقه خود اشكال را روي كاغذ مي چيند بدون آنكه ديگري ببيند. حال تصوير يا منظره خود را وصف كنيد كه شخص ديگر بتواند از نو آن را خلق كند.
تصاوير مختلف را از مجله يا روزنامه جدا كنيد. آنها را روي كاغذ بچسبانيد و شروع به نوشتن داستاني كنيد.
از قلم هاي رنگي براي كشيدن اشكال دايره، خط، بيضي و غيره با سايزهاي مختلف استفاده كنيد. در تايم زماني كوتاهي روي تكه اي از كاغذ سريع كار كنيد. بعد كاغذ را چرخانده و در گوشه اي ديگر دوباره سريع بكشيد. ادامه دهيد تا تمام زواياي كاغذ پر شود. سپس به هنر سريع كشيدن شخص ديگري توجه كنيد. اگر تصوير معني داري مي بينيد براي وضوح بيشتر فضا را سايه كاري كنيد.
در پارك يا باغ ديگري كاغذ برده و دوباره نقاشي كنيد. ميوه، برگ، چوب و هر چيز ديگري كه از كاج پيدا مي كنيد را نقاشي كنيد. و درباره هر ابزاري كه استفاده مي كنيد صحبت كنيد.
چند تكه سفال برداشته و سعي كنيد تا شخصي كه چشمهايتان را بسته نگه داشته را به تصوير بكشيد. اگر امكان دارد جزئيات بيشتري كسب كنيد. در اينجا هدف اين است كه به احساسي كه سفال در دستان شما ايجاد مي كند توجه كنيد و به هوش طبيعي تان اطمينان كنيد. زماني كه چشمهايتان را باز مي كنيد قاه قاه خواهيد خنديد.
ديدتان را وسيع تر كنيد. با فرزندتان يك داستان با استفاده از ويژگي هاي ابرها بسازيد. اگر اين فكر را با فرزندتان مطرح كنيد، بنويسيد و با شكل آن را شرح دهيد. اين راه مؤثري براي پي بردن به افكار بچه هاست.
اين مورد تنها مخصوص شماست. به زمان گذشته كه بچه بوديد برگرديد. به زماني كه هر آنچه كه مي خواستيد مي پوشيديد، بدون آنكه تحت نظر همسرتان باشيد. حال عكسي از دوران كودكي خود بيابيد، قاب بگيريد و در جايي بزنيد كه هر روز به آن نگاه كنيد.