خود را براي موفقيت برنامه ريزي نماييد

استاد بزرگ و مشهور موفقيت برايان تريسي در اين مقاله نگاهي دارد به يك فن ساده اما قدرتمند كه به كمك آن مي توانيد موفقيت را لمس كنيد.

عبارتي كه بيانگر مأموريت شماست به زمان حال بيان مي شود، همانطور كه شما امروز فردي شده ايد كه در گذشته ترسيم مي كرديد. اين ترسيم معمولاً مثبت است تا اينكه منفي باشد. و كاملاً شخصي است. حال به كمك همين ذهنيت كه از خود ساخته ايد مي توانيد خصوصيات مثبت خود را تقويت كنيد تا با گذشت زمان تبديل به فردي قدرتمند و موفق شويد. چرا كه موفقيت هر كس زاييده خصوصيات منحصر به فرد اوست.

 

خود را درست برنامه ريزي كنيد.

ناخودآگاه شما فقط مي تواند مأموريت هاي شما را به صورت يك سري دستورات قبول كند به شرطي كه اين دستورات را در زمان حال، مثبت و قاطع بيان كنيد. اگر بخواهم يك جمله خوب براي يك فروشنده بگويم اين است: «من يك فروشنده استثنايي هستم.» جمله كامل و تمام عياري به نظر مي رسد. خوب حال اگر فرض كنيم شما واقعاً يك فروشنده يا مسئول فروش هستيد بعد از هر فروش تلفني بايد عملكرد خود را مرور كنيد و ببينيد مأموريت خود را چقدر مطابق جمله بالا انجام داده ايد. به عنوان يك فروشنده برتر بايد فروش خود را با استانداردهاي بالا مقايسه كنيد و فعاليت خود را به آن سمت سوق دهيد. شما دائماً در حال بهتر شدن هستيد. هر روز در هر راهي كه قدم بر مي داريد با چشم باز به سمت شخص ايده آلي كه در رويا از خود ساخته ايد نزديكتر مي شويد.

 

سرلوحه خود را تعيين كنيد

فرض كنيد يك سال بعد يكي از مشتريان شما با يك مشتري احتمالي شما قرار ملاقات دارد و مشتري احتمالي درباره شما مي پرسد خوب هدف شما اين خواهد بود كه در طول اين يكسال چنان عمل كنيد كه آن مشتري شما را با كلمات افسانه اي توصيف كند. سرلوحه شما يا «عبارت مأموريت » شما همان جمله اي است كه او درباره شما خواهد گفت. يا بهترين جمله اي است كه مي خواهيد او درباره شما بزند، سرلوحه شما در حرفه و زندگي خواهد شد.

 

خود را با خود مقايسه كنيد

خوب حال كه عبارت مأموريت يا سرلوحه خود را بيان كرديد. مي توانيد آن را بخوانيد، مرور كنيد و مرتباً آن را بهينه سازي كنيد. شما مي توانيد صفاتي را به آن اضافه كنيد و همينطور صفاتي را كه در اين عبارت وجود دارد به صورت شفاف تعريف كنيد. اين عبارت مي شود «باور شما، فلسفه زندگي شما، مهمترين عقايد شما و راهنمايي براي رفتار شما در ارتباط با ديگران.

«هر روز مي توانيد رفتار خود را بررسي و ارزيابي كنيد و آن را با استانداردهايي كه در اين عبارت مشخص كرده ايد مقايسه كنيد.»

 

دوباره تكرار مي كنم:

«هر روز مي توانيد رفتارهاي خود را با استانداردهايي كه در اين عبارت مشخص كرده ايد مقايسه كنيد.»