خطاها و شكست ها را به موقعيت جديد تبديل كنيد

راي بهره بردن از تجربه ها بايد هميشه آماده يادگيري باشيد. حتي زمانيكه بعضي از افراد ممكن است اشتباه شما را گوشزد كنند. معمولاً افراد نسبت به شكست داراي ديد منفي هستند. و تمايل دارند از آن فرار كنند يك عكس العمل كه فرصت با ارزش يادگيري را از بين مي برد اما چطور ممكن است كه يك شكست منجر به يك فرصت جديد شود؟ اين مسئله زماني جدي تر مي شود كه ندانيد چگونه مي توان دانشي را كه از يك خطا ناشي مي شود را استخراج كنيد. براي شروع بايد بياموزيد كه از خود سئوال كنيد البته بايد با خود رو راست باشيد و خود را گول نزنيد تا بتوانيد تجربه با ارزشي را كه بدست آورده ايد در آينده استفاده كنيد. كليد راه موفقيت بعد از شكست تغيير ديدگاه شماست خوشبينانه فكر كردن بيش از حد بدليل دور شدن از واقعيت سبب نتايج ناحوشانيدي شده است اما تحقيقات نشان داده است كه ما مي توانيم خوشحالتر و سالمتر زندگي كنيم و در زندگي موفق تر باشيم اگر بياموزيم كه چگونه موقعيت هاي موجود در قلب مشكلات را شناسايي كنيم. در اين زمان است كه مسائل و مشكلات تبديل به موقعيت هايي براي مبارزه و مي شوند مي توان آنها را به يك موفقيت منتهي كرد.

 

چرا بعضي از شركت ها شكست مي خورند

99 درصد از شركت هايي كه بوسيله افراد كم تجربه تاسيس و اداره شده اند در دو سه سال اول كار خود شكست خورده اند علت اين است كه آنها چگونگي انجام كار را نمي دانند آنها كوچكترين تجربه اي نسبت به موفقيت شركت و چگونگي مراحل آن ندارند. ممكن است آنها ايده هايي براي توليد يك محصول داشته باشند ولي همه آن چيزي را كه براي موفقيت لازم است نمي دانند.

 

يك مثال: مايكروسافت

همه ما با شركت موفق مايكروسافت كه عرضه كنندة سيستم عامل ويندوز است را مي شناسيم. بسياري از محصولات نرم افزاري مايكروسافت كه منجر به شكست شد زمينه اي براي آموختن و ايجاد فرصتهاي جديد شد كه تبديل به بزرگترين موفقيت هاي آن شركت شد. در زير به چند نمونه اشاره مي كنيم:

چندين سال بر روي پروژه بانكها ي اطلاعاتي اومگا كار شد كه منجر به شكست تجاري محصول شد ولي نتيجه آن توليد بانك اطلاعاتي معروف Access بود.
ميليون ها دلار هزينه و ساعتهاي بيشمار وقت براي يك پروژه مشترك با IBM براي توليد يك سيستم عامل صرف شد و محصولي توليد نشد ولي اين تجربه منجر به توليد سيستم عامل ويندوز NT شد.
و يك پروژه نرم افزاري شكست خورده ديگر كه در رقابت با Lotus 1-2-3 اجرا شده بود در پروژه بعدي منجر به توليد و توسعه نرم افزار معروف Excel شد كه يكي ديگر از موفقيت هاي مايكروسافت را رقم زد.