ثروت را منفور ندانيد

چه اشكالي دارد كه موفقيت شما رسيدن به ثروت باشد مگر نه اين است كه تا زمانيكه نتوانيد مشكل خود را حل كنيد نمي توانيد مشكل همنوعان را حل كنيد. بسياري ، ثروتمندان را انسانهاي نابكار مي دانند و تصور مي كنند راهي براي پولدار شدن نيست مگر اينكه حق كسي را ضايع كرده باشند. اين افراد در ناخودآگاه خود را به فقير بودن تشويق مي كنند و در حاليكه به ثروتمندان رشك مي ورزند (چون فكر مي كنند حق آنها را ضايع كرده اند) و از آنها متنفرند. چرا از نعمتهايي كه خداوند در اختيار انسان قرار داده نبايد استفاده كرد و از آن براي كمك به انسانهاي ديگر سود برد. چرا فقر را كه باعث بسياري مشكلات بزرگ است بايد مقدس شمرد و نبايد با آن مبارزه كرد؟هميشه به ياد داشته باشيد كه منشاء همه ثروت ها خداوند بزرگ است و قدرت و بخشش خدا نامحدود است پس مي توان ثروتمند بود و از همه نعمتهاي الهي استفاده نمود. و به ديگران هم كمك كرد تا به اين منبع بي كران دست پيدا كنند مگر غير از اين است كه ما از بزرگترين قسمت توان مغزمان استفاده نمي كنيم. مگر غير از اين است كه علوم جديد هر روز راههاي در آمد زايي جديدي پيش روي ما قرار مي دهند مگر غير از اين است كه علم ژنتيك به افزايش توليدات كشاورزي كمك حيرت انگيزي كرده است. مگر غير از اين است كه در تمام دنيا با استفاده از اينترنت افراد زيادي داراي شغل پر درآمدي شده اند. و بسياري مگر هاي ديگر اينچنيني وجود دارد ولي چرا هنوز فقر گرسنگي و بيكاري يكي از بزرگترين مشكلات جوامع بشري هستند. شايد بگوييد شرايط دوروبر ما و نبود امكانات باعث همه اين مشكلات هستند البته نبود امكانات باعث كند شدن سرعت مي شود ولي نمي تواند جلوي قدرت اراده انسان را بگيرد. ولي در همين شرايط هم افراد بسياري به موفقيت هاي بزرگي مي رسند. و در پيشرفته ترين كشور هاي دنيا هم آمار فقر و بي خانماني قابل توجه است. يك نكته را به خاطر داشته باشيد برنده ها در شرايط سخت نه تنها كنار نمي كشند بلكه قوي تر مي شوند ولي بازنده ها همان افراد نا اميد هستند كه به خود فرصت نمي دهند از استعداد هايشان استفاده كنند. پس قوي باشيد و بعد از برخورد به مشكل به اين فكر كنيد كه چگونه مي توان مشكل را از مقابل خود بر داريد. در شرايط سخت ايمان داشته باشيد كه اين شرايط را پشت سر مي گذاريد.