گروت ها

انواع گروت تولیدی شرکت فابیر که شامل گروت سیمانی و گروت اپوکسی که دو یا سه جزئی می باشد و با خصوصیات مختلفی همچون توان جذب نیروهای وارده و انتقال آنها به بخش زیرکار، پیوستگی و چسبندگی با زیر كار و انتقال نیروها به بخش زیر كار طراحی شده اند. به عنوان مثال زمان نصب ماشین آلات صنعتی نیروهای وارده از آن ها توسط گروت به فنداسیون بتنی منتقل می گردند. گروت ها باعث اتصال ماندگار و محکم بین گروت و سازه ای که قرار است بر روی آن قرارگیرد از یک سو و سطح زیرکار از سوی دیگر می شود.
در گروت ریزی مهمترین عامل در انتخاب گروت بسته به نیاز و شرایط می باشد. گروت تولیدی فابیر هر کدام دارای مشخصات و عمل کرد متفاوتی می باشد
 
گروت آماده منبسط شونده حاوی سنگدانه های سیلیسی با ضریب اصطكاكی بالا. گروت منبسط شونده یا همان گروت سیمانی - گروت سیمانی اصلاح شده،  گروت اپوکسی دوجزیی و یا سه جزیی مزایای گروت های تولیدی فابیر گروت های تولیدی شرکت فابیر شامل تمام افزودنی های لازم و مواد سیمانی و سنگدانه می باشد و نیاز به هیچ جز دیگر بجز آب ندارد. همچنین این گروت ها شامل سنگدانه های آهنی نمی باشد پس دچار خوردگی نمی شود. گروت سیمانی فابیر دارای افزایش حجم کنترل شده با ایجاد سیستم انبساط گازی می باشد و جمع شدگی و نشست در گروت را جبران می کند. مقاومت بالای اولیه و نهایی زودرس و انبساط حجمی دو مرحله ای خصوصیات گروت سیمانی مقاومت سایشی بالا، پیوند قوی با زیر سازی، مقاومت كششی و خمشی بالا، خاصیت آب بند كنندگی مطلوب، ایستادگی در اثر آب دریا یا فاضلاب خصوصیات گروت اپوكسی استحکام بدون جمع شدگی، استحکام سریع، مقاومت دینامیكی در برابر ارتعاشات شدید، مقاومت های مكانیكی خوب، مقاومت در برابر تهاجم مواد شیمیایی می باشد.

نکات مهم در مورد گروت :
مواد تشکیل دهنده موجود در گروت سیمانی یا گروت اپوکسی را باید کاملا در یک ظرف خالی کرد و کاملاً مخلوط نمود تا در اثر ته نشینی در هنگام جابجایی در آن بوجود نیاید. استفاده از مواد افزودنی دیرگیر یا زودگیر مجاز نمی باشد. گروت های تولیدی شرکت فابیر شامل تمام افزودنی های لازم و مواد سیمانی و سنگدانه می باشد و نیاز به هیچ جزء دیگر بجز آب ندارد. جهت جولو گیری از هوادهی، گروت مایع را به آرامی مخلوط کنید هنگام گروت ریزی در زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، ریل ماشین آلات، برینگ پل ها، بلت ها باید بیس کاملاً از گروت پر شود. گروت سیمانی باید بطور پیوسته و یکنواخت ریخته شود. اگر فشار گروت ریزی کم یا زیاد شود روانی گروت از بین رفته و روان ساختن مجدد گروت سخت می شود. برای ایجاد جریان روان گروت در زیرصفحه ستون گروت را با استفاده از میله اسلامپ بکوبید.